നവരാത്രി സംഗീതോത്സവം ഒക്ടോബർ 15 മുതൽ 23 വരെ

ഇരിങ്ങാലക്കുട : ഒക്ടോബർ 15 മുതൽ 23 വരെ നാദോപാസനയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഇരിങ്ങാലക്കുട ചെറുതൃക്കോവിൽ സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ വച്ച് ഒമ്പത്…

‘സംഗമേശ്വരസ്തുതി’ ഗാനം പ്രകാശനം ചെയ്തു

ഇരിങ്ങാലക്കുട : ‘സംഗമേശ്വരസ്തുതി’ എന്ന ഗാനത്തിന്‍റെ പ്രകാശനം ശ്രീ കൂടൽമാണിക്യ ക്ഷേത്ര സന്നിധിയിൽ നടന്നു. ഗാന നിർമ്മാതാവ് തായങ്കോട്ട് രാധാകൃഷ്ണനിൽ…