നാദോപാസന – ഗുരുവായൂരപ്പൻ ഗാനാഞ്ജലി പുരസ്‌കാരത്തിന് സ്വാതി രംഗനാഥൻ, ചെന്നെ അർഹയായി

ഇരിങ്ങാലക്കുട : ഈ വർഷത്തെ നാദോപാസന- ഗുരുവായൂരപ്പൻ ഗാനാഞ്ജലി പുരസ്കാരം സ്വാതി രംഗനാഥൻ , ചെന്നെ അർഹയായി. പതിനായിരം രൂപയും…

ഏവൂർ അനുഷ്ഠാന പുരസ്കാരം ഉമാദേവി ബ്രാഹ്മണിയമ്മയ്ക്ക്

ഇരിങ്ങാലക്കുട : ക്ഷേത്രകലകളിലെ സംഗീതജ്ഞർക്കായി ഏർപ്പെടുത്തിയ ഏവൂർ ശങ്കരരാമയ്യർ സ്മാരക അനുഷ്ഠാന നാദരത്ന പുരസ്കാരം ബ്രാഹ്മണിപ്പാട്ട് കലാകാരി ഉമാദേവി ബ്രാഹ്മണിയമ്മയ്ക്ക്.…

മിഴാവ് കലാകാരൻ കലാമണ്ഡലം രാജീവിന് കേരള സംഗീത നാടക അക്കാദമി പുരസ്‌കാരം

ഇരിങ്ങാലക്കുട : മിഴാവ് കലാകാരൻ കലാമണ്ഡലം രാജീവിന് കേരള സംഗീത നാടക അക്കാദമി പുരസ്‌കാരം ലഭിച്ചു . കേരള സംഗീത…

You cannot copy content of this page